fiets reparatiekit, reparatie kit, reparatie set, reparatieset fiets, fiets reparatieset fiets reparatiekit, reparatie kit, reparatie set, reparatieset fiets, fiets reparatieset
50% KORTING
fiets reparatiekit, reparatie kit, reparatie set, reparatieset fiets, fiets reparatieset
fiets reparatiekit, reparatie kit, reparatie set, reparatieset fiets, fiets reparatieset

Fiets reparatie set, 13 delig, Benson

MERK: Benson

Fiets reparatie set, 13 delig, Benson (GERE-08752).


Artikelnummer:GERE-08752 Verzendkosten:€ 7,95 EAN:8719274343004

Adviesprijs € 5,00
2,50 incl. BTW *
€ 2,07 excl. BTW
Voorraad: 3 Direct uit magazijn leverbaar!: 1 - 2 werkdagen


Voeg toe aan je verlanglijstje

Stel een vraag

Heeft u een vraag over dit product of een op- of aanmerking? Stuur hem naar ons toe!
Dan gaan wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord terug te geven.

Productomschrijving

Fiets reparatie set, 13 delig, Benson (GERE-08752).


Inhoud:
 
 • 2 bandenlichters
 • Rubber oplossing
 • Strook van 8 pleisters
 • Ventiel rubber
 • Schuurpapier
 

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Gevaar

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Stappenplan fietsband plakken

Een fietsband plakken is een koud kunstje, niet onder de 10 graden omdat de lijm dan niet kan plakken. Bij voorbaat eerst het ventiel controleren of deze wel goed vastzit, dan is de lekkage namelijk al opgelost door hem vast te draaien.

Is de band alsnog lek neem dan de volgende stappen door:

 1. Zet de fiets op de kop en controleer de buitenband van je fiets op scherpe voorwerpen en verwijder deze indien aanwezig.
 2. Verwijder de buitenband met minimaal 3 kunststof bandenlichters / bandenlepels van de velg, deze niet te ver erin steken ander beschadig je de binnenband.
 3. Verwijder hierna de binnenband en controleer deze op onregelmatigheden, zie je wat zitten verwijder dit dan direct. Zit er een scheur in de band, dan moet de binnenband vervangen worden.
 4. Lek zoeken? Pomp eerst de band op en luister goed met uw oren of er ergens lucht ontsnapt. Kun je de lek op deze manier niet vinden, pak dan een emmer water en pomp wederom de band goed op en haal deze door de emmer met water heen. Zodra de lek in het water zit, komen er belletjes vrij en zo vind je de locatie van de lek en markeer deze.
 5. Beginnen met binnenband plakken. Begin door de binnenband leeg te laten lopen en ruw de plek rondom de lek op doormiddel van een schuurpapiertje. Breng na opschuren de solutie (lijm) aan net iets groter als de bandenplakker en wacht een paar minuten, breng hierna de bandenplakker aan en druk deze stevig aan. Bij zelfklevende bandenplakkers hoeft u deze uiteraard niet te lijmen.
 6. De binnenband na een paar minuten licht oppompen en controleer of het lek goed gedicht is.
 7. Als de binnenband goed geplakt en lekvrij is, kan deze weer terug op de velg en kan de buitenband teruggeplaatst worden. Let op; gebruikt de bandenlichters niet, deze kunnen een nieuwe lek veroorzaken bij het monteren.
 8. Alles goed gemonteerd, u kunt de binnenband weer oppompen en weer gebruik maken van de fiets.
 

Wij hebben een groot assortiment aan bouwgereedschappen, deze hebben we onderverdeeld in verschillende categorieën. Hieronder kun je naar de specifieke producten als je op de link klikt:
 

Review toevoegen
fiets reparatiekit, reparatie kit, reparatie set, reparatieset fiets, fiets reparatieset

Schrijf een beoordeling over dit product.

5,0

Beoordelingen

Nog geen beoordelingen